Dłużnik myśli jaka kara za niespłacone długi

Jaka kara za niespłacone długi – co grozi dłużnikom?

Niespłacone długi to problem bardzo dużej ilości konsumentów. Sprawdziliśmy, co grozi Ci z powodu niepłacenie kredytu czy pożyczki. Konsekwencji braku spłaty długu jest sporo, jednak nigdy nie jest nią kara pozbawienia wolności.

Windykacja należności

W pierwszej kolejności, gdy dojdzie do przeterminowania zadłużenia, sprawa trafi do windykacji. Może być to windykacja prowadzona przez wierzyciela. Zlecenie prowadzenia działań zmierzających do odzyskania długu może być też przekazane firmie windykacyjnej.

Konsekwencje niespłacania długu w terminie to wysyłka wezwań do zapłaty, najczęściej w postaci maili i sms-ów.

Znacznie rzadziej dłużnik będzie miał do czynienia z windykacją terenową, czyli pracownikiem windykacji, który odwiedzi go w domu.

Pamiętaj, że firma windykacyjna to nie komornik. Nie posiada jakichkolwiek uprawnień i odzyskiwanie należności przez firmę windykacyjną odbywa się na drodze dobrowolności spłaty. Firma windykacyjna nie ma możliwości skierowania sprawy do komornika bez posiadania sądowego tytułu wykonawczego.

Wpis do BIK i BIG karą za nieterminową spłatę długu

Niemiłą konsekwencją braku spłaty kredytu czy pożyczki jest wpis do bazy BIK i BIG. Posiadanie negatywnych wpisów na tzw. listach dłużników (biura informacji gospodarczych KRD, Infomonitor czy ERIF) to mocno utrudniony dostęp do możliwości zaciągania pożyczek. Wpisy do BIK mogą natomiast zepsuć na lata zdolność kredytową.

Dłużnik w trudnej sytuacji finansowej, mający negatywne wpisy, może w praktyce zapomnieć o konsolidacji swoich długów w banku.

Kiedy można trafić do BIK za niespłacony dług?

Wpis do BIK informujący o problemach ze spłatą ma miejsce już kilka dni po upływie terminu zapłaty.

Dłużnik o usunięcie wpisu z BIK może starać się dopiero po całkowitej spłacie zadłużenia. Lub wówczas, gdy jego dług zostanie sprzedany przez instytucję finansową, która wpisała go do BIK.

wpis do BIG za przeterminowane zadłużenie
Dług wobec funduszu w rejestrze BIG

Kiedy wpis do KRD (i każdego BIG) za przeterminowane zadłużenie?

Wierzyciel może dokonać wpisania dłużnika będącego konsumentem do bazy biura informacji gospodarczej BIG po spełnieniu łącznie 3 prostych warunków:

 • przeterminowanie długu wynosi ponad 60 dni,
 • kwota zadłużenia przekracza 200 zł,
 • dłużnik został poinformowany o zamiarze wpisu do BIG minimum 30 dni wcześniej.

Usunięcie wpisu z baz biura informacji gospodarczej możliwe jest po całkowitym spłaceniu zadłużenia lub jego sprzedaniu przez wierzyciela. Były wierzyciel ma wówczas 14 dni na usunięcie wpisu. Jest to jego obowiązek ustawowy, zatem w celu usunięcia wpisu z BIG nie musisz nic robić.

Wierzyciel idzie do sądu

Konsekwencją posiadania niespłaconych długów po terminie jest dochodzenie ich przez wierzyciela na drodze sądowej. Tutaj wierzyciel ma do wyboru dwa rodzaje sądów: elektroniczny (EPU w Lublinie) oraz tradycyjny sąd rejonowy w Twoim miejscu zamieszkania.

Niespłacone długi w e-sądzie

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd) nie prowadzi rozpraw, nie wysłuchuje stron, a nakaz zapłaty wydawany jest na podstawie pozwu, jeśli zostanie on uznany przez referendarza sądowego za zasadny. Konsekwencją nakazu zapłaty może być wszczęcie przez wierzyciela egzekucji komorniczej. A tym samym dodatkowe dla dłużnika koszty związane z:

 • kosztami sądowymi w e-sądzie,
 • kosztami zastępstwa procesowego,
 • opłatami egzekucyjnymi.

Dłużnik nie ponosi żadnych kosztów ani żadnych konsekwencji niespłaconych długów, które trafiły do e-sądu, jeśli w terminie 14 dni od wydania nakazu zapłaty wniesie stosowny sprzeciw. Wniesienie w terminie sprzeciwu powoduje utratę wydanego przez e-sąd nakazu zapłaty i zamyka ten etap.

Unikanie spłaty długu może skończyć się w sądzie rejonowym

Brak konsekwencji spłaty długu w EPU (e-sądzie) oznacza tylko chwilowy spokój dłużnika, który posiada niespłacone zadłużenie. Niepowodzenie dłużnika w e-sądzie skutkować będzie złożeniem pozwu do sądu rejonowego

Wierzyciel możesz próbować uzyskać nakaz zapłaty, skutkujący wydaniem tytułu wykonawczego, wyłącznie w sądzie rejonowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania podanym w umienie niespłacanego kredytu czy pożyczki.

W sądzie rejonowym dłużnik nie może już liczyć na to, że niespłacanie długów ujdzie mu bezkarnie. Jeśli wierzyciel udowodni zasadność roszczenia, wówczas wydany zostanie nakaz zapłaty skutkujący rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Tym samym sytuacja finansowa osoby zadłużonej mocno się skomplikuje. A wyjście na finansową prostą staje się coraz trudniejsze.

Niespłacone długi u komornika

Komornik sądowy rozpocznie bowiem egzekucję z rachunków bankowych dłużnika oraz zajmie jego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób starszych świadczenie emerytalne lub rentowe. Może również sięgnąć po ruchomości w postaci np. samochodu. A w przypadku niespłaconych długów o znacznej wartości ich konsekwencje sięgnąć mogą nawet zajęcia hipoteki i licytacji nieruchomości.

Jak uniknąć konsekwencji niespłacania długów?

Warto rozpocząć oddłużanie zanim sprawa trafi do sądu rejonowego, a następnie na drogę egzekucji komorniczej. Oddłużanie przeprowadzone przez profesjonalną kancelarię pozwala na uniknięcie konsekwencji w postaci zajęć komorniczych.

W przypadku naszych autorskich propozycji oddłużania, czyli wyjścia z długów, realizacja pomocy zadłużonym, którzy przestali spłacać zobowiązania pozabankowego ze względu na nadmierne przekredytowanie, obejmuje:

 • spłatę części posiadanego zadłużenia w niskich ratach,
 • umorzenie części posiadanych długów z pomocą adwokata,
 • redukcję pozostałych do spłaty długów w wyniku ugód z wierzycielami.

Oddłużanie, prowadzone w sposób profesjonalny, neutralizuje konsekwencje niespłacania długów i prowadzi do redukcji zadłużenia, a w części, której zredukować się nie da – dające gwarancje spokoju ugody z wierzycielami.

Czy można pójść do więzienia za długi w banku lub chwilówce

Konsumentom, którzy posiadają niespłacone zobowiązania bankowe i pozabankowe, kara więzienia za długi nie grozi.

Niespłacone długi to zobowiązania natury cywilnoprawnej, a więc konsekwencje niespłacenia kredytów czy pożyczek określa kodeks cywilny. Konsekwencją tą jest wyłącznie utrata majątku na skutek egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek wierzyciela.

Za niespłacone długi wobec banku, SKOK-u, instytucji finansowej o charakterze pozabankowym dłużnikowi nie grozi kara więzienia.

Nie dotyczy to tych dłużników, którzy dokonali wyłudzenia kredytu lub pożyczki. Fraud, bo tak w finansach nazywa się wyłudzenie kredytu, ma miejsce wówczas, gdy pożyczkobiorca świadomie popełnia czyn określony w artykule 297 § 1 kodeksu karnego. Czyli dokonuje wyłudzenia. Do wyłudzenia kredytu dochodzi w sytuacji:

 • posługiwania się przez kredytobiorcę sfałszowanym dokumentem tożsamości,
 • przedstawieniu sfabrykowanego zaświadczenia o dochodach,
 • nieprawdziwemu oświadczeniu o zatrudnieniu, osiąganych przychodach czy istnieniu innych zobowiązań.
Człowiek za kratami, czy można pójść do więzienia za długi

Za jakie długi można trafić do więzienia?

Długi, które mogą doprowadzić za kratki na szczęście dla niespłacających pożyczek lub kredytów z powodu złej sytuacji finansowej, są zupełnie innego rodzaju. Należą do nich długi alimentacyjne, skarbowo-podatkowe i grzywny. Ale także ukrywanie majątku przed komornikiem i uchylanie się przez wyjawieniem majątku.

 • Grzywna – do zakładu penitencjarnego można trafić w sytuacji niezapłacenia nałożonej przez sąd grzywny i odmowy zamiany jej na prace społeczne. Dłużnik z niezapłaconą grzywną może odsiedzieć do 30 dni.
 • Podatki – narażanie skarbu państwa na stary z powodu niepłacenia podatków grozi odsiadką w wymiarze 12 miesięcy.
 • Alimenty – coraz rzadzej stosowana sankcja w stosunku do zatwardziałych alimenciarzy. Maksymalny wymiar kary więzienia za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego to 2 lata.
 • Ukrywanie lub uszczuplanie majątku – kto wobec grożącej mu niewypłacalności pozbywa się majątku, aby w razie egzekucji pozbawić wierzycieli źródła zaspokojenia roszczenia, może wylądować w więzieniu. W praktyce przepis ten dotyczy jedynie tych dłużników, którzy pozbywają się majątku w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej.

Nie do więzienia, ale do aresztu za długi na wniosek sądu za niestawiennictwo w celu wyjawienia majątku.

Sytuacją szczególną, jaka może spotkać każdego dłużnika, który za niespłacone długi posiada zajęcie komornicze, jest areszt do 30 dni. Może mieć to miejsce w przypadku unikania wyjawienia majątku na żądanie wierzyciela, który złożył do sądu wniosek o uzyskanie od dłużnika wyjawienia majątku.

W przypadku, gdy dłużnik nie stawia się w sądzie, aby dokonać wyjawiani majątku, sąd może zasądzić jego doprowadzenie przez policję lub osadzenie w areszcie na okres maksymalnie 30 dni.

Wezwanie do wyjawienia majątku w sądzie jest dla dłużnika podwójnie niebezpieczne. Wyjawić będzie musiał bowiem całą historię swojego majątku z pięciu lat. A więc i jego zbywanie w celu uniknięcia zajęcia komorniczego. Za co grożą lub sankcje karne penalizowane w artykule 300 kodeksu karnego.

Niespłacanie kredytów lub pożyczek i kary dla dłużnika – podsumowanie

Przeciętny dłużnik, który wpadł w pętlę długów i nie reguluje zobowiązań wobec wierzycieli, nie musi w żaden sposób obawiać się konsekwencji takich jak kara więzienia za długi.

Jego problemem może być wyłącznie jedyna dopuszczalna prawem konsekwencja – egzekucja komornicza.

Dopiero ukrywanie majątku lub unikanie jego ujawnienia mogą przysporzyć kłopotów i w ostateczności spowodować problemy z prawem skutkujące osadzenia w więzieniu lub areszcie.

Dlatego też podstawowym celem dłużnika powinno być dążenie do tego, aby jego długi były pod kontrolą profesjonalistów od oddłużania. Gwarantowana w procesie oddłużania opieka adwokacka daje również psychiczny komfort tego, że dłużnik nie popełni kosztownych błędów, rodzących niemiłe prawne konsekwencje posiadania niespłaconego zadłużenia. Takie jak poniższe:

Wezwanie do osobistego stawiennnictwa na komisariacie w zwiazku z niespłącaną pożyczką

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top