Firma windykacyjna kupiła dług. Jak to wykorzystać, aby finansowo zyskać?

O tym, że firma windykacyjna kupiła dług, jesteś przez nią informowany za pomocą listu lub e-maila. Najważniejsze jest, abyś po otrzymaniu informacji, że Twój dług został sprzedany, miał świadomość swoich praw i możliwości działania. Unikniesz dzięki temu błędów, a działając poprzez profesjonalnego pełnomocnika – negocjatora możesz spłacić mniej, niż wynosił Twój dług przed sprzedaniem go firmie windykacyjnej. Do wyboru masz aż 3 różne drogi działania:

  • ugoda ratalna z firmą windykacyjną i spłata długu w atrakcyjnych ratach,
  • ugoda z umorzeniem – część długu spłacasz, a część firma windykacyjna Ci umarza,
  • walka o unieważnienie kupionego długu za pomocą adwokata w sądzie.

Zanim firma windykacyjna kupiła dług, miałeś tylko jedną możliwość – spłatę wierzyciela wg harmonogramu umowy pożyczki. Teraz się to zmienia, z dużą korzyścią dla Ciebie.

Jak firma windykacyjna może wejść w posiadanie długu?

Firma windykacyjna kupiła dług bez zgody dłużnika (Twojej) od wierzyciela, którego dłużnikiem byłeś i który zdecydował się na sprzedaż długu. Czy sprzedaż długu bez zgody jest legalna? Tak. Pozwala na to art. 509 kodeksu cywilnego.

W momencie, w którym firma windykacyjna kupiła dług, przestajesz być dłużnikiem tej firmy, która dług sprzedała (bank, firma pożyczkowa) a stajesz się dłużnikiem firmy, która na mocy cesji wierzytelności dokonała zakupu długu. Sprzedaż długu to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot na mocy tzw. cesji wierzytelności. Po cesji wierzytelności zadłużenie pozostaje wciąż aktualne, dłużnik nadal jest dłużnikiem, zmienia się jednak podmiot, któremu jest winien pieniądze. Zmienia się wierzyciel. I to właśnie u nowego wierzyciela, firmy windykacyjnej, możesz szukać porozumienia, które pozwoli Ci na wyjście z długów na korzystnych warunkach.

Sprzedaż długu – czy jest się czym martwić?

Sprzedaż długu nie jest powodem do zmartwienia. To niezwykle korzystna dla Ciebie sytuacja. Pokażemy Ci na przykładach (realnych) naszych klientów, jak sprzedaż długu wykorzystać do skutecznego oddłużenia z dużymi dla siebie korzyściami.

Co dalej? Jakie są następne kroki po otrzymaniu informacji o kupnie mojego długu?

W zależności od sytuacji materialnej oraz strategii oddłużania, możesz dokonać wyboru działania. Pamiętaj, że firma windykacyjna, która kupiła dług, daje Ci kilka miesięcy na rozpoczęcie rozmów. Potem, jeśli dług nie jest przedawniony, rozpocznie procedurę sądową, a więc będzie chciała uzyskać nakaz zapłaty.

Negocjacje z firmą windykacyjną – ugoda ratalna

Jeśli chcesz szybko uporać się z długiem, najłatwiej jest rozłożyć go na raty. Idealnie, gdy są to raty nieoprocentowane i na długi okres spłaty. Korzystając z naszego kilkunastoletniego doświadczenia w rozkładaniu długów na korzystne raty, możesz spowodować, że Twój duży dług zmieni się w niezauważalne w budżecie raty. A dodatkowo będziesz mógł część zadłużenia umorzyć.

Jeśli posiadasz dług w firmie windykacyjnej Kruk, Ultimo czy Intrum – dzięki skorzystaniu z usługi negocjacji ugody – otrzymasz:

  • atrakcyjne niskie raty bez odsetek w ilości 50-100 rat,
  • wstrzymanie naliczania odsetek i kosztów od dnia podpisania ugody do końca spłaty wierzytelności,
  • możliwość umorzenia 30% wartości wierzytelności w dowolnym momencie,
  • usunięcie wpisów z biur informacji gospodarczych (BIG KRD, BIG Infomonitor, BIG ERIF).

Warunkiem tak atrakcyjnych warunków jest brak nakazu zapłaty i brak postępowania egzekucyjnego. Jeśli wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty warunki spłaty nie będą tak korzystne.

Przykładowa ugoda ratalna z wierzycielem wygląda tak:

Ugoda z firmą windykacyjną, która kupiła dług. Raty z Kruk z częściowym umorzeniem.

albo tak

Umorzenie długu na mocy podpisanego ugody ratalnej z firmą windykacyjną KRUK SA

Jeśli jesteś zainteresowany wynajęciem zawodowego negocjatora i zapłaty wierzytelności, którą firma windykacyjna kupiła, w atrakcyjnych ratach, zamów usługę:

Kliknij i zamów negocjacje (150 zł)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Firma windykacyjna kupiła dług. A Ty możesz wykupić go z dużym umorzeniem. Dzięki naszej pomocy masz gwarantowaną redukcję zadłużenia

Alternatywą do spłaty w ratach jest wykup wierzytelności z umorzeniem. Wysokość umorzenia zależy od wielu czynników, jednak dla Ciebie najbardziej istotne jest to, że na usługę umorzenia długów dajemy Ci gwarancję skuteczności. Jest to zatem usługa w pełni bezpieczna – jeśli nie umorzymy dla Ciebie minimum 30% wartości wierzytelności, nie płacisz nic.

W przypadku osiągnięcia minimum 30% umorzenia (czyli jak w 95% negocjacji) nasze wynagrodzenie za sukces wyniesie 10% wartości Twojego zysku wynikającego z umorzenia.

Przykładowo, klient który dzięki naszym negocjacjom pozbył się połowy zadłużenia w firmie windykacyjnej

Umorzenie 50% wartości zadłużenia. Ugoda z firma windykacyjna która kupiła dług

zyskał 14.347 zł z tytułu wynegocjowanego umorzenia. Za negocjacje w firmie windykacyjnej, która kupiła jego dług od banku, zapłaci więc 10% swojego zysku. Czyli 1434 zł. Zapłaci w dwóch transzach: pierwsza to zaliczka zwrotna płatna w momencie udzielenia pełnomocnictwa (150 zł), druga to wyrównanie do kwoty 1434 płatne po podpisaniu ugody z firmą windykacyjną.

Chcesz zredukować swoje długi, kupione przez firmę windykacyjną? Nic prostszego – dokonaj rezerwacji usługi poprzez wpłacenie zaliczki zwrotnej i skorzystaj z możliwości dużego umorzenia swoich długów.

Kliknij i zamów negocjacje (150 zł)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Wygrana z firmą windykacyjną w sądzie. Czy jest możliwe? Tak, jak najbardziej

Po sprzedaż długu do firmy windykacyjnej ta stara się za wszelką cenę odzyskać pieniądze. Jeśli wielokrotne wezwanie do zapłaty nie przynosi efektów, wydzwanianie z różnych numerów nie daje nic, radca prawny kieruje sprawę do sądu. Na dzień dobry jest to w większości przypadków e-sąd, czyli EPU.

Jeśli firma windykacyjna kupiła dług i uzyskała nakaz zapłaty wydany przez e-sąd, przysługuje Ci prawo do unieważnienia tego nakazu poprzez złożenie od niego sprzeciwu. Sprzedaż długu nie jest tutaj przeszkodą. Nakaz zapłaty po złożeniu sprzeciwu zostaje unieważniony, a postępowanie sądowe umorzone. Na złożenie sprzeciwu masz 14 dni od jego otrzymania.

Pamiętaj, że pomimo umorzenia postępowania w e-sądzie Twój dług nadal istnieje i firma windykacyjna ma prawo dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. W tym przypadku – po porażce w EPU – w sądzie rejonowym.

Złożenie pozwu przez firmę windykacyjną nie oznacza wcale ich wygranej. Adwokat, który specjalizuje się w sądowych bataliach z firmą windykacyjną kupującą długi, realnie oceni Twoje szanse na wygraną i zaproponuje reprezentację przed sądem.

Firma windykacyjna kupiła dług – co możesz zrobić w sądzie?

Przede wszystkim nie musisz w ogóle w tym sądzie być. Adwokat, który Cię reprezentuje w walce z firmą windykacyjną działa na podstawie pełnomocnictwa i tym samym Twój udział nie jest potrzebny. Przykładowa wygrana w sądzie z firmą windykacyjną wygląda tak:

Wyrok sądu w sprawie Ultimo - firma windykacyjna kupiła dług i przegrała w sądzie rejonowym

Taka wygrana oznacza dla Ciebie to, że dług, który kupiła firma windykacyjna, przestaje istnieć. Roszczenie wygasa, a tym samym firma windykacyjna musi usunąć wpis z biura informacji gospodarczej. Nie może również już wydzwaniać do Ciebie ani windykować Cię. Ten dług, na mocy prawomocnego wyroku sądu, przestał istnieć.

Jak wygrać w sądzie z firmą windykacyjną? Kiedy warto walczyć o umorzenie w sądzie?

Jest kilka elementów, które wskazywać mogą na to, że dana wierzytelność, kupiona przez firmę windykacyjną, będzie łatwa do wygrania w sądzie rejonowym. Omówię dwa najczęściej powtarzające się – jeśli je zauważysz, pod żadnym pozorem nie zawieraj ugody, aby nie popełnić błędu jakim jest uznanie długu. A pamiętaj, że w takim przypadku, gdy chodzi o „wrobienie Cię” w uznanie długu, firmy windykacyjne nie będą dla Ciebie niemiłe, wręcz przeciwnie – otrzymasz świetne warunki spłaty zadłużenia. To pułapka. Nowy wierzyciel wie bowiem, że jego szanse w sądzie są iluzoryczne, więc starać się będzie przychylić Ci nieba, abyś tylko spłacić ten dług na drodze polubownej.

Dług lichwiarski – bezwarunkowo kieruj go do sądu

Jeśli miałeś kiedyś pożyczkę lichwiarską, to wiesz o czym piszę. Pożyczyłeś 5000 zł, wierzyciel żąda zwrotu aż 15.000 zł. Jest to lichwa. Jeśli masz pożyczkę o charakterze lichwiarskim, to tak naprawdę wystarczy spłacenie kapitału, abyś uznał pożyczkę za spłaconą. Część lichwiarska to część nielegalna i tak naprawdę żadnego długu już nie masz. Firmy oferujące lichwiarskie pożyczki co prawda przez jakiś czas wysyłają wezwania do zapłaty do domu dłużnika, ale po kilku miesiącach dług zostaje sprzedany do firmy windykacyjnej. Po sprzedaży długu (proszę pamiętać, że jest to już tylko rzekomy dług, gdyż w gruncie rzeczy pożyczka jest spłacona) nowy wierzyciel będzie oferował świetne warunki spłaty, aby przerwać bieg przedawnienia i uzyskać uznanie długu.

Ten rodzaj wierzytelności powinien być bezwzględnie przedmiotem postępowania sądowego. Twoje szanse na umorzenie wynoszą ponad 90%. Wykorzystaj to.

Zjawisko wielokrotnej cesji wierzytelności – szansa na wygraną w sądzie to ponad 80%

Przykładem opisującym to zjawisko są chwilówki. Na przykład Pożyczka Plus i Lendon. Jedna i druga chwilówka dokonuje sprzedaży długu do podmiotów zagranicznych. Mamy więc jedną cesję wierzytelności. Następnie zagraniczne podmioty transferują wierzytelności do polskich firm windykacyjnych, a więc mamy kolejną cesję. To świetnie rokuje przed ewentualną sprawą w sądzie. Zdublowanie cesji wierzytelności oznacza w praktyce aż 80% szansy na wygraną w sądzie.

Przykłady cesji wierzytelności zdublowanych i z użyciem zagranicznego pośrednika:

Pożyczka Plus sprzedaje do Delta Wise, następnie firma windykacyjna Obligo kupuje wierzytelność - przykładowa droga chwilówki po cesji wierzytelności

Kolejny przykład drogi jaką pokonuje dług:

Droga niespłaconej chwilówki Lendon. Dwie cesje wierzytelności.

Skąd będę wiedzieć, że firma windykacyjna kupiła dług?

O tym, że doszło do cesji wierzytelności i że dług kupiła firma windykacyjna dowiesz się bezpośrednio od niej. Zaraz po sprzedaży długu firmy windykacyjne wysyłają wezwania do zapłaty wraz z informacją o dokonanej cesji wierzytelności.

Jeśli nie odbierasz korespondencji, możesz to sprawdzić w raporcie BIK. Jak to rozpoznać?

Fragment raportu BIK wskazujący, że dług w chwilówce został przez nią sprzedany.

W raporcie pojawia się komunikat o sprzedaży długu. Widzisz również, że kwota długu jest wyzerowana kilka dni po sprzedaży.

Doszło więc do cesji wierzytelności. Pierwotny wierzyciel, Primastar – firma pożyczkowa – dokonała sprzedaży długu firmie windykacyjnej w dniu 1 maja. Od tego momentu Primastar nie jest już wierzycielem. A staje się nim firma windykacyjna, która kupiła wierzytelność.

Wezwania firmy windykacyjnej do zapłaty przedawnionych należności

Biorąc pod uwagę fakt, że dług przedawniony to nie jest dług automatycznie umorzony, wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej z tytułu długu przedawnionego nie jest czymś rzadkim.

Fakt przedawnienia długu nie ma wpływu na niemożność dochodzenia roszczenia. Oczywiście wierzyciel nie będzie mógł uzyskać nakazu zapłaty w przypadku, gdy ma miejsce przedawnienie.

Zatem dłużnik wie, że sprawa trafi na półkę z oznaczeniem „obsługa polubowna”, a nie do sądu. Oczywiście firma windykacyjna, która kupiła dług przedawniony nie ma obowiązku informowania dłużnika o fakcie przedawnienia i tego nie robi.

Zarzut przedawnienia, gdy firma windykacyjna wysyła wezwanie do zapłaty

W tym, czy dług ma przedawnienie czy nie, dłużnik musi zorientować się samodzielnie. Dlatego jeśli nie masz pewności, pod żadnym pozorem nie daj się podejść manipulacjom, które stosują firmy windykacyjne w celu doprowadzenia do przerwania biegu przedawnienia poprzez uznanie długu.

Jeśli masz kłopot ze sprawdzeniem tego samodzielnie, poproś o pomoc. Negocjator, adwokat lub radca prawny w Twoim imieniu zbadają wierzytelność kupioną przez firmę windykacyjną pod kątem przedawnienia.

Nie zapomnij o tym, że wezwania do zapłaty wysyłane przez firmy windykacyjne nie powodują przerwania biegu przedawnienia. Ani nie wywołują żadnych skutków prawnych. Jeśli długi uległy przedawnieniu, nie musisz na to w ogóle reagować. I traktować je jak spam. Wezwanie do zapłaty to jedyne, co może wysłać Ci wierzyciel, gdy Twoja wierzytelność jest przedawniona. Wiele firm windykacyjnych oczywiście w wezwaniach do zapłaty straszy tym, że skieruje sprawę do sądu, ale pamiętaj, że sąd nie rozpatruje pozwów, gdy stwierdzi przedawnienie. Nie musisz więc obawiać się nakazu zapłaty i postępowania egzekucyjnego – w przypadku, gdy dług jest przedawniony dłużnik może go spłacić, ale nie ma takiego obowiązku. I nikt nie może go do tego zmusić.

Czy firma windykacyjna może wejść w posiadanie długu bez wiedzy dłużnika?

Tak, ma takie prawo. Wraz z nabyciem długu na firmę windykacyjną przechodzą wszystkie prawa, jakie miał wierzyciel pierwotny, który dług sprzedał. W tym prawo ubiegania się o zaległe odsetki.

Dla Ciebie jednak – ważne, abyś o tym pamiętał – każda sprzedaż długu firmie windykacyjnej to okazja do tego, aby zadłużenie:

  • spłacić w dogodnych ratach bez żadnych odsetek i kosztów
  • zredukować zadłużenie na mocy wynegocjowanego porozumienia z firmą, która dług kupiła
  • umorzyć całkowicie dzięki wygranej w sądzie przez wyspecjalizowanego w tym adwokata

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top