A mature woman with gray hair and glasses sits at her office desk, holding and looking skeptically at a fan of dollar bills with a slight grimace on her face.

Cesja wierzytelności czyli sprzedaż długu

Cesja wierzytelności to inaczej sprzedaż Twojego długu przez podmiot, który pożyczył Ci pieniądze (a Ty ich nie zwróciłeś w terminie) do innego podmiotu, najczęściej firmy windykacyjnej.

  • Na czym polega cesja wierzytelności?
  • Czy dług może być sprzedany bez zgody dłużnika?
  • Co możesz zyskać dzięki sprzedaży długu?
  • Dlaczego dług po cesji jest znacznie łatwiejszy do spłaty?

Każda sprzedaż długu oznacza dla osoby zadłużonej korzyści, dzięki którym może ona rozłożyć sprzedany dług na korzystne raty, zredukować o minimum 30% na mocy ugody lub całkowicie umorzyć. Jakie korzyści możesz odnieść Ty – dowiesz się z tego artykułu.

Kliknij i zamów negocjacje (150 zł)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia oraz korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Na czym polega cesja wierzytelności?

Najprościej mówiąc cesja wierzytelności lub cesja długu polega na przeniesieniu praw wierzyciela na nowy podmiot, który wierzytelność (dług) zakupuje.

Przykład cesji wierzytelności: wziąłeś pożyczkę w firmie pożyczkowej VIVUS, po upływie okresu przewidzianego w umowie nie spłaciłeś jej. Firma VIVUS chcąc odzyskać pieniądze sprzedaje dług do Kruka. Ta sprzedaż nazywa się właśnie cesją wierzytelności. Wraz z cesją były wierzyciel traci prawo do nazywania Cię dłużnikiem i ma obowiązek usunąć wcześniejsze wpisy w BIG

Czy cesja bez zgody dłużnika jest możliwa i ważna od strony prawnej?

Osoba będąca dłużnikiem nie ma żadnego wpływu na decyzje wierzyciela o sprzedaży długu. Nie ma możliwości zablokowania cesji czy złożenia sprzeciwu w sprawie sprzedaży swojego długu. Cesja wierzytelności bez zgody dłużnika jest wiążąca prawnie, o czym mówi art. 509 kodeksu cywilnego:

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Cesja wierzytelności to znakomita wiadomość dla każdego dłużnika

Sprzedanie długu otwiera drogę do oddłużenia. Jest to moment, w którym można wykorzystać dokonaną przez pierwotnego wierzyciela (pożyczkodawcę) cesję wierzytelności w celu osiągnięcia korzyści własnych. I realizacji procesu oddłużania. Opiszę to na przykładzie firm, które najczęściej kupują długi i pokażę Ci, na realnych przykładach, co możesz zyskać gdy Twój dług zostanie sprzedany do Kruka, Intrum, Ultimo, Hoist czy Obligo.

Cesja wierzytelności do KRUKA

Sprzedaż długu do Kruka może nastąpić niezależnie od tego, czy posiadasz niespłacony kredyt bankowy czy chwilówkę. Zakup długu przez firmę KRUK pozwoli Ci na spłatę wcześniejszego zobowiązania na zupełnie innych warunkach niż u wierzyciela pierwotnego.

Dług bankowy sprzedany do Kruka możesz rozłożyć na raty

Gdy przerosły Cię raty kredytu, a w efekcie bank wypowiedział umowę i sprzedał dług do Kruka, ta cesja wierzytelności może być początkiem wymarzonego scenariusza. Czyli rozłożenia dużego kupionego przez KRUK SA kredytu na 107 rat z nagrodą za ich spłatę w postaci dodatkowego umorzenia 30.000 zł. Ugoda po cesji długu do Kruka wygląda tak i może być również Twoją ugodą, jeśli Twój dług bankowy został do Kruka sprzedany:

Układ ratalny w sprawie długu kupionego przez KRUK SA od banku

Na raty możesz również rozłożyć sprzedaną do Kruka chwilówkę i pożyczkę z parabanku

Kruk to firma zarządzana w sposób profesjonalny. I warto to wykorzystać. Kruk wie, że lepiej dać dłużnikowi szansę na spłatę zadłużenia w sposób polubowny, niż „ganiać się” z nim po sądach. Cesja wierzytelności owocować może rozłożeniem na bardzo dogodne raty każdego zadłużenia pozabankowego:

Kruk układ ratalny długu po cesji wierzytelności

Umorzenie części długu po cesji wierzytelności do Kruka

Nasza gwarancja to minimum 30% umorzenia. I tyle masz u nas zapewnione. Oczywiście zawsze walczymy na maksa o najwyższe możliwe umorzenie. Wszak im więcej zyskasz dzięki naszej skuteczności, tym lepiej dla wszystkich. W przypadku dłużników Kruka, który nabył dług poprzez cesję wierzytelności, umorzenia ponad połowy zadłużenia są codziennością.

Ile można zyskać tylko dlatego, że wierzyciel pierwotny scedował dług na rzecz funduszu Prokura, czyli Kruka? Zobacz sam:

Umorzenie znacznej części długu sprzedanego do Kruk SA

Całkowite umorzenie długu w Kruk po cesji wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności do Kruka, szczególnie przez niektóre banki, otwiera przed Tobą szansę jedyną w swoim rodzaju – całkowitego umorzenia długu raz na zawsze. O tym, czy istnieje realna szansa na umorzenie długu, decyduje adwokat, doświadczony w sądowych bojach z firmą KRUK.

Analiza prawna wierzytelności przeniesionej na mocy cesji do Kruka jest w naszej kancelarii wykonywana bez opłat. Jeśli marzy Ci się pozbycie długu sprzedanego do Kruka – skontaktuj się z nami, prześlemy instrukcje dalszego działania w kierunku umorzenia całkowitego zadłużenia.

Całkowite umorzenie długu po cesji wierzytelności do Kruka ma formę prawomocnego wyroku sądowego. Stwierdza on, że dług nie istnieje, a Kruk – pomimo cesji i nabycia wierzytelności – nie jest Twoim wierzycielem.

Wyrok po sprzedaży wierzytelności - Kruk kupił dług a sąd dług umorzył

Sprzedaż długu do Ultimo

Podobnie jak w przypadku Kruka, dłużnik może spotkać się często z cesją wierzytelności do Ultimo. Tutaj również sprzedaż długu otwiera szereg możliwości – od rat, które pozwolą spokojnie spłacić zadłużenie po częściowe lub całkowite umorzenie długu.

Ugoda ratalna po cesji wierzytelności do Ultimo

Rozłożenie długu na raty to najwygodniejsza forma spłaty zadłużenia sprzedanego na mocy cesji wierzytelności do Ultimo. Pod warunkiem, że rat jest odpowiednio dużo i są to raty bez oprocentowywania. Naliczanie odsetek zostaje wstrzymane w momencie podpisania układu ratalnego.

Profesjonalny negocjator bez problemu przygotuje Ci taką oto ugodę z rozłożeniem na raty długu sprzedanego do Ultimo:

Ugoda w sprawie sprzedanego długu. Ultimo i układ ratalny na 101 rat

Jeśli jesteś zainteresowany układem ratalnym po cesji wierzytelności do Ultimo – skontaktuj się z nami. Usługa realizowana jest dla dłużników niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dług sprzedany umorzony w części

Najczęściej wykorzystywany przez dłużników Intrum profit po cesji wierzytelności to częściowe umorzenia w zamian za spłatę pozostałego zadłużenia w formie jednorazowej. Tutaj też możesz liczyć na gwarantowane (w przypadku zatrudnienia negocjatora) minimum 30% umorzenia. Maksymalne umorzenie długu kupionego przez Intrum w wyniku cesji wierzytelności oscyluje w okolicach 70%.

Im większa kwota długu, tym większa korzyść dla oddłużanego.

Cesja wierzytelności to szansa na duże umorzenie. Ugoda z Ultimo redukująca dług.

Dług sprzedany umorzony w całości przestaje istnieć

Sytuacja, w której dług po cesji wierzytelności zostaje umorzony, nie jest wcale sytuacją rzadką. Ultimo lubi kupować sporo wierzytelności, które dobry adwokat od długów zmienia w jeden dokument – wyrok sądu informujący o umorzeniu zadłużenia:

Umorzenie długu w ultimo po cesji wierzytelności - wyrok sądu

Dlaczego dochodzi do spłaty wierzytelności, czemu banki i chwilówki sprzedają długi?

Długi od zawsze sprzedawane były, są i będą sprzedawane. Powodem tego, że większość długów jest przedmiotem cesji wierzytelności są dwa aspekty. Podatkowy i pragmatyczny.

Wierzyciel sprzedając dług ponosi stratę. I może ją odpisać od podatku. Zatem zamiast wydawać swoje pieniądze na podatki, redukuje je do zera sprzedając najmniej rokujące wierzytelności. Oszczędza swoje pieniądze jednocześnie pozbywając się dłużników.

Cesja wierzytelności przenosi na firmę kupującą długi nie tylko prawa, ale też obowiązki. To ona musi bowiem przejść całą procedurę windykacyjną inwestując w to czas pracowników. Przed nią procedura sądowa w celu uzyskania nakazu zapłaty i koszty sądowe oraz koszty obsługi prawnej. I ryzyko, że nie uda się tego nakazu uzyskać, a kupiony dług zostanie umorzony na drodze sądowej, jeśli dłużnik okaże się sprytniejszy.

To ona wreszcie bierze na siebie ryzyko tego, że nawet mając tytuł wykonawczy nie ma gwarancji odzyskania pieniędzy.

Dłużnik może w czasie trwania operacji uzyskiwania nakazu zapłaty:

  • umrzeć nie zostawiając spadku
  • wyjechać na stałe za granicę
  • ogłosić upadłość
  • stać się bezdomnym i niewypłacalnym
  • zabezpieczyć przed komornikiem na lata

i efektem tego będzie taka historia spłaty jak ta widoczna poniżej. Dla wierzytelności kupionej na mocy cesji długu przez firmę BEST SA:

System best.pl pozwala sprawdzić historię spłaty

Wierzyciel pierwotny, dzięki cesji wierzytelności, może skupić się na bieżącej działalności, a nie zajmowaniu się pęczniejącymi aktami dłużników, na obsługę których traci czas zespołu pracowników, a którzy generują koszty. Przecież każde wezwanie do zapłaty, każda sprawa w sądzie i każda nieudana egzekucja komornicza kosztują.

Jak wykorzystać fakt sprzedaży wierzytelności do oddłużania?

Pamiętaj, że każdy nabywca wierzytelności na mocy cesji długu płaci za ten towar (dług jest towarem) 10-15 procent jego wartości. To oznacza, że sprzedany dług został nabyty za niewielką część jego nominalnej wartości.

Ponieważ nabywca wierzytelności chce jak najszybciej zarobić na kupionym długu, możesz liczyć na upust w przypadku chęci spłaty. I wykorzystać go do zredukowania swojego zadłużenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top